Nukleærmedisin 5 - Onkologisk diagnostikk og terapi, 2022 (NUK) E-læringskurs

Gammel ordning: Valgfritt kurs for LIS i nukleærmedisin (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i nukleærmedisin

Læringsmål:

NUK-009 (radiofarmasi), NUK-012 – NUK-016 (nukleærmedisinske modaliteter), NUK-079 f. (sentinel node scintigrafi), NUK-084 – 094 (Nukleærmedisin ved ulike krefttyper), NUK-095 (PET-granskning), NUK-096 (Dosimetri), NUK-098 – NUK-100 (Radiojodbehandling ved maligne thyreoideasykdommer etc.), NUK-102 (Undersøkelser hos barn)

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kursdeltageren:
• Ha god forståelse for onkologisk bildediagnostikk med ulike radioaktive sporstoff som [18F]FDG, [68Ga]DOTATOC, [99mTc]MDP, ulike PSMA-ligander og radioaktiv merkede aminosyrer
• Ha god kunnskap om de ulike bildediagnostiske modalitetene som PET/CT, SPECT/CT
• Ha kunnskap om PET/MR
• Forstå grunnprinsippene av kreftbehandling ved ulike billedfunn ved de mest vanlige cancertyper
• Kunne tolke og beskrive en PET/CT og SPECT/CT-undersøkelser med diagnostisk programvare
• Kunne gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Kurskomite

Kurskomite: Martin Biermann, martin.biermann@uib.no  (kursleder)

Anders Hodt, andhod@ous-hf.no  
Andreas Tulipan, andtul@ous-hf.no
Trond Velde Bogsrud, Trond.Bogsrud@unn.no
Anneli Moholt anneli.moholt@unn.no  

Kursavgift

NOK 7200,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Antall deltakere

Maks. 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Program

Program (PDF) 

Fant du det du lette etter?