Nukleærmedisin 3 - Klinisk nukleærmedisin (NUK)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nukleærmedisin 30 timer.
Ny ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nukleærmedisin.

KURSKOMITE

Martin Biermann (kursleder), martin.biermann@uib.no (Helse Vest)
Torjan Magne Haslerud, torjan.magne.haslerud@sus.no
Ankush Gulati, ankush.gulati@helse-bergen.no
Andreas Tulipan, andtul@ous-hf.no

LÆRINGSUTBYTTE

Etter dette kurset skal LIS kunne:
• prosessere typiske nukleærmedisinske undersøkelser, både konvensjonelle og positronemisjonstomografi (PET) med nukleærmedisinsk programvare
• tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske funksjonsundersøkelser (nyre, hjerte, hjerne)
• tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske onkologiske undersøkelser ved ulike krefttyper (lunge-, thyreoidea-, prostatacancer, lymfom),
• angi potensielle feilkilder ved de ulike nukleærmedisinske undersøkelsene
• kommunisere og diskutere funnene med andre leger.  

Litteratur: 

LIS i nukleæarmedisin
Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of nuclear medicine and molecular imaging. 7. utg. 2019

KURSAVGIFT

NOK 9 950 (med forbehold om endring)

ANTALL DELTAKERE

25

ANTALL TIMER

30

PROGRAM

Programmet annonseres på https://nukit.ihelse.net/moodle/
(Trenger pålogging)

Fredag 24.11.2023: kl. 8:30-11:00 e-samling.
Mandag 27.11.2023: kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 Høgskolen på Vestlandet
Tirsdag  28.11.2023: kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 Høgskolen på Vestlandet 
Onsdag 29.11.2023: kl. 8:30 -11:00 på Nukleærmedisin/PET-senter Haukeland, Parkbygget.
Torsdag 30.11.2023: kl. 8.30-11:00 og 12:30-16:00 e-samling.
Fredag 01.12. 2023 kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 e-samling.

Fant du det du lette etter?