Nukleærmedisin 2 - Strålefysikk (NUK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nukleærmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (32t) for LIS i Nukleærmedisin
Mer infromasjon under Målgruppe

Målgruppe

Gammel ordning: Kurset har tidligere vært godkjent som tellende valgfrie timer i radiologi (32 timer)

Læringsutbyttebeskrivelse

Målet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap i radiofarmasi, fysikk, teknologi, bildebearbeidelse og kvalitetskontroll

Læringsmål

Basalfag
NUK-005 Radioaktivitet
NUK-006 Kamerateknologi
NUK-007 Digital bildebehandling - kunnskap om bildeformater og DICOM-standard
NUK-008 Digital bildebehandling - utføre
NUK-009 Radiofarmasi - prinsipper
NUK-010 Radiofarmasi - merking av legemiddel på hotlab
NUK-011 Radiofarmasi - måling av radioaktivitet
Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-017 Projeksjonsradiologi - bildedanning og strålefysikk/-biologi
NUK-020 Projeksjonsradiologi - røntgenstrålers effekt/vekselvirkning på vev
NUK-029 CT - bildedanning og strålefysikk

Kursavgift

NOK 8800,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 10

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves.
Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Anders Hodt, lege, avd. for nukleærmedisin, OUS - andhod@ous-hf.no

Mona-Elisabeth Revheim, lege, avdeling for nukleærmedisin, OUS - monar@ous-hf.no

Caroline Stokke, fysiker, avdeling for fysikk, OUS

Litteratur

De fleste lærebøker i nukleærmedisin vil ha kapitler som til en viss grad dekker kursinnholdet. Nedenfor er det oppgitt eksempler på lærebøker som vil være relevante.

En innføringsbok i nukleærmedisinsk fysikk og teknologi, som også er tilgjengelig på nett, er:
Powsner RA, Palmer MR, Powsner ER. Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2013

En mer omfattende bok i fysikk er:
Cherry SR, Sorensen JA, Phelps ME. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. Elsevier Saunders, 2012

For radiofarmasi foreslås en av følgende bøker:
Richard J. Kowalsky, Steven W. Falen. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine 3rd Edition. American Pharmasists Association, 2011.
Gopal B. Saha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy 7th ed. Springer 2017

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?