Nukleærmedisin 1 - Strålevern

Ny ordning: Anbefalt kurs i nukleærmedisin

Læringsmål

Strålevernmessige tenkemåter og prinsipper - beskyttelse av pasient, personale og publikum.
Lover, forskrifter og veiledninger.
Grunnleggende strålefysikk, radionuklider og radioaktive prosesser.
Ioniserende strålings vekselvirkning med materie.
Strålevirkning på biologisk vev - et kritisk blikk på risiko.
Dosimetri - ekstern og intern.
Persondosimetri.
Håndtering av radionuklider.
Radioaktivitet i miljøet.
Nukleærmedisinsk instrumentering - strålingsdetektorer. Anbefalte prosedyrer.
Informasjon til pasienter og sykehusansatte om doser og risiko.

Kurset er koblet til følgende læringsmål (tema/område):

- Strålevern – Strålefysikk og strålebiologi og ALARA prinsipp
LM001: Ha god kunnskap om radioaktivitet, radioaktiv stråling, stokastiske og deterministiske stråleeffekter og dose-begrepene.
LM002: Selvstendig kunne begrense stråleeksponering i henhold til ALARA-prinsippet.
- Strålevern – Strålevernforskrifter
LM003: Ha god kunnskap om strålevernloven og -forskrift samt annet relevant regelverk.
- Strålevern – Kapasitetshensyn
LM004: Selvstendig kunne prioritere henvisninger i henhold til gjeldende regelverk.
- Basalfag – Radioaktivitet
LM005: Ha god kunnskap om måling av radioaktivitet: Ionisasjonskammer, scintilasjonsteller, filmdosimeter
- Basalfag – Radiofarmasi
LM009: ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen radiofarmasi: Tracerprinsipp, Radiokjemi, Generatorsystemer, Syklotron, Radiokjemisk renhet, regelverk
- Radionuklidbehandling – Dosimetri
LM96: Ha god kunnskap om og kunne anvende dosimetri

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder:
Katrin Weigel
overlege nukleærmedisin, Sørlandet sykehus Kristiansand
mail: Katrin.Weigel@sshf.no  mobil: 90810607

Kurskomité:
Caroline Stokke, PhD
Seksjonsleder Nukleærmedisin/PET fysikk
ADF, KRN, Oslo Universitetssykehus
Førsteamanuensis II, Universitetet i Oslo
mail: carsto@ous-hf.no  mobil: 98685214

Henning Langen Stokmo
Overlege (Nukleærmedisin) | Lege i spesialisering (Radiologi),
Avdeling for Bildediagnostikk, Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Stipendiat,
Avdeling for Nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus | Universitetet i Oslo
mail: hensto@vestreviken.no

Litteratur

Bailey DL, American Association of Physicists in Medicine, editors. Nuclear medicine physics: a handbook for teachers and students. Vienna: International Atomic Energy Agency; 2014. Available from: https://www.iaea.org/publications/10368/nuclear-medicine-physics

International Atomic Energy Agency. Nuclear Medicine Resource Manual. 2020 Edition. Vienna, Austria; 2021.Available from: https://www.iaea.org/publications/13391/nuclear-medicine-resources-manual-2020-edition

Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling og forurensningsregelverket angående radioaktivt avfall og utslipp. Veileder nr. 10, revidert 2020. Østerås: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2020. Available from: https://dsa.no/publikasjoner/veileder-10-veileder-om-nukleaermedisin/Veileder%2010%20Nukleaermedisin.pdf

Birk Christensen C, Loft A, Hesse B, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Klinisk nuklearmedicin. Frederiksberg]; [Kbh.: Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin ; I kommission hos Gad; 2014.

van der Pol J, Vöö S, Bucerius J, Mottaghy FM. Consequences of radiopharmaceutical extravasation and therapeutic interventions: a systematic review. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2017 Jul;44(7):1234–43.

Osman MM, Muzaffar R, Altinyay ME, Teymouri C. FDG Dose Extravasations in PET/CT: Frequency and Impact on SUV Measurements. Front Oncol. 2011;1. DOI: 10.3389/fonc.2011.00041

Andre opplysninger

Selv om kurset utlukkende foregår på nett, legges det vekt på at LIS blir kjent med hverandre gjennom gruppearbeid. Gruppene skiftes ila. uken.

Hver deltaker må være utstyrt med kamera og sørge for god lyd (høyttaler og mikrofon).
Det vil kjøres et prøveløp 1–2 uker før.
Tidspunkt annonseres 3 uker før kurset på: https://nukit.ihelse.net/moodle

Forelesninger følges på: Teams
Publikasjon av foredrag/litteratur/feedback på: https://nukit.ihelse.net/moodle/

Det vil ikke bli gjennomført kursprøve. Kurset er bestått når alle evalueringsskjemaene er innlevert.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?