Nevroradiologi / ØNH, Høst 2022 (RAD)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Radiologi, Nukleærmedisin, Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Radiologi, emnekurs for LIS i Nevrologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

· Nevro: 170 Ha god kunnskap om normalanatomi, normalvarianter og de vanligste misdannelser i hjerne, medulla, nerverøtter, caput med skallebasis og spinalkanal i alle aldre. 171 Ha god kunnskap om prinsipper for å velge modalitet, deres begrensninger og bruk av kontrast for å vurdere sykdommer i sentralnervesystemet.172 Ha god kunnskap om de vanligste akutte tilstander, herunder infarkt, forskjellig typer blødning, hypoksi, hernieringstegn. Ha god kunnskap om mulige komplikasjoner ved nevnte tilstander. 173 Ha god kunnskap om de vanligste hvit substans og nevrodegenerative sykdommer i sentralnervesystemet. 174 Ha god kunnskap om de vanligste benigne og maligne tumores, samt diffuse maligne tilstander i sentralnervesystemet. 175 Ha god kunnskap om postoperativ utvikling og komplikasjoner ved tumores i sentralnervesystemet. 176 Ha god kunnskap om post kjemo- og stråleforandringer ved tumores i sentralnervesystemet.178 Ha god kunnskap om traumatiske skader i sentralnervesystemet. 179 Ha god kunnskap om de vanligste infeksiøse tilstander. Ha god kunnskap om komplikasjoner etter infeksiøse tilstander. 193 Ha kjennskap til konvensjonell angiografi av caput og halskar ved de vanligste tilstandene som stenoser og aneurysmer. 196 Ha kjennskap til nevrovaskulære intervensjoner. . 322 Ha god kunnskap om diagnostikk av skalle og skallebasisfrakturer samt ansiktsfrakturer. 323 Ha god kunnskap om diagnostikk av subdural, epidural og sub-arachnoidale blødninger. 324 Ha god kunnskap om diagnostikk av skader på hjernevev og dyp axonal skade. ØNH: 285. Ha god kunnskap om normalanatomi i hode, hals og kjeveregion. 286 Ha god kunnskap om de vanligste medfødte tilstander/lesjoner i hode og halsregion. 287 Ha god kunnskap om prinsipper for å velge modalitet, og bruken av kontrast for å diagnostisere sykdommer i hode -og halsregion. 288 Ha kunnskap om de vanligste sykdommer i øyet og orbita, inkludert traume, fremmedlegemer, inflammatoriske tilstander og tumores. 289 Ha kunnskap om funn ved sykdommer og unormal funksjon i kjeveleddet. 290 Ha god kunnskap om de vanligste sykdommer i tinningben, inklusive otosklerose og cholesteatom. 291 Ha god kunnskap om funn ved infeksjon og tumores i bihuler, larynx, pharynx, munnhule og ansikt. 292 Ha god kunnskap om funn ved sykdommer i glandula thyreoidea, paratyreoidea og spyttkjertler325 Ha god kunnskap om diagnostikk av skader på bihuler og larynx, pharynx og munnhule.

Kursavgift

NOK 6900,- (lunsj inkludert i to dager 22-23.09)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 130

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Mona K Beyer /Pål Bache-Marthinsen

monbey@ous-hf.no
pmarthin@ous-hf.no

Andre opplysninger

Kurset arrangeres digitalt. Deltakere vil få tilgang via læringsportalen der dere finner informasjon og lenker til evaluering, kursprøve og tilgang til workshops og foredrag.
Kurset deles inn i to hoveddeler:
- Ferdig innspilte foredrag som vi laster opp på læringsportalen.
- Workshops som arrangeres live via programmet Whereby, som er et ende-til-ende kryptert program. Her vil dere «møte» de fleste foreleserne og følge gjennomgang av kasuistikker og kunne stille spørsmål til foredragene etc.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?