Nevropsykiatri Høst 2022 (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri
Gammel ordning: obligatorisk kurs (6 t) i psykiatri
Godkjent som etterutdanning for spesialister i psykiatri

Læringsmål

VOP005, VOP006, VOP009, VOP010, VOP012, VOP013, VOP014, VOP039, VOP040

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:

Nevropsykiatri – psykosomatikk. Genetiske sykdommer og syndromer. Psykiatriske aspekter ved nevrologiske og indremedisinske sykdommer.

Læringsutbyttebeskrivelse

  • Vite hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres
  • Tenke differensialdiagnoser ved atypiske psykiske symptomer
  • Kjenne til de mest relevante somatiske differensialdiagnoser
  • Vite når man rekvirerer EEG og billedundersøkelser og hvordan tolke svaret
  • Kjenne til relevante utviklingsforstyrrelser med psykiske symptomer
  • Utføre tilsyn på somatiske avdelinger, både hos psykiatriske pasienter med somatisk sykdom og hos pasienter som har psykiske utfordringer som følge av somatisk sykdom

Kursavgift

3500,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder Astrid Gjerdrum Hornslien, uxhoas@ous-hf.no
Spesialist i psykiatri og phd, Enhet for psykosomatikk OUS

Litteratur

For å kunne ha utbytte av kurset og bestå kursprøven må deltagerne ha basiskunnskap om nevropsykiatri. Det tilsvarer følgende sider i Malt, Andreassen, Malt, Melle , Årsland: Lærebok i psykiatri. Gyldendal akademisk 2018 (tidligere utgaver kan også brukes, men sidetall stemmer da ikke):

Kapittel 7, tabell 7.3, side 149 - 150: tabell over de vanligste somatiske sykdommer og deres psykiatriske implikasjoner

Kapittel 7, side 168 - 174: kliniske observasjoner som bidrag til å oppdage underliggende nevropsykiatrisk problematikk

Kapittel 8, side 177 - 182: supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder (spørreskjemaer av relevans for nevropsykiatri /somatikk)

Kapittel 8, side 192 – 196: enkle kognitive funksjonsundersøkelser

Kapittel 9, side 199 - 227: supplerende biologiske undersøkelser

Kapittel 18, side 521- 569: nevrobiologi ved stress og psykosomatisk problematikk

Kapittel 25, side 765 - 836: CL-psykiatri (psykiatriske manifestasjoner av nevrologiske sykdommer, skader og utvalgte indremedisinske sykdommer)

Alternativt kan man lese tilsvarende stoff (mer omfattende enn i den norske læreboka) i: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: Walters Kluwer 2017, kapitlene 1.1 Functional neuroanatomy; 1.12 Immune system and central nervous system interactions; 1.14 Applied electrophsyiology; 1.15 Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy; 1.16 Radiotracer imaging with positron emission tomography and single photon emission computed tomograph; 1.17 Gene mapping investigations of psychiatric disorders; 2.1 – 2.14 Neuropsychiatry and behavioral neurology; 7.7 Medical assessment and laboratory testing in psychiatry; 10.1 – 10.5 Neurocognitive disorders; 27.7 Endocrine and metabolic disorder; 48. Tic disorders.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?