Nevrooftalmologi 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Øyesykdommer
Gammel ordning Obligatorisk for leger i spesialisering i Øyesykdommer (20 t)
Andre godkjenninger: se under målgruppe

Læringsutbytte beskrivelse

Etter kurset skal LIS kunne: 

  • Identifisere pasienter med nevrooftalmologiske problemstillinger og igangsette adekvate undersøkelser
  • Kunne tolke disse undersøkelsene og evt. koble inn andre spesialiteter dersom behov for dette
  • Ha en god forståelse av sykdomspanoramaet innen nevrooftalmologi og kunne snakke med pasienter om veien videre inkludert prognoser

Kurskomite

Erlend Almaas, St. Olavs hospital (kursleder)
Katrin Stadler, St. Olavs hospital
Øystein Kalsnes Jørstad, Oslo Universitetssykehus

Målgruppe

Leger i spesialisering i Øyesykdommer

Godkjent som emnekurs i Nevrologi.
Emnekurs: Er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål.

Kursavgift

5300,-

Med forbehold om indeksregulering

Ved evt. servering av lunsj tilkommer 300,- per pers per dag

Antall deltakere

160

Program

KommerFant du det du lette etter?