Nevromuskulære sykdommer høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi
Gammel ordning: Tidligere godkjent som emnekurs i  for LIS i Nevrologi (16t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med.  Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Kurset er koblet til følgende forskriftsfestede læringsmål: 
NEV-045 Myopatier og andre muskelsykdommer
NEV-046 Nevromuskulære transmisjonssykdommer
NEV-047 Nevropatier


Læringsutbyttebeskrivelse

Økt kunnskap om utredning, behandling og oppfølging av pasienter med nevropatier.
Økt kunnskap om utredning, behandling og oppfølging av pasienter med nevromuskulære transmisjonssykdommer.
Økt kunnskap om utredning av, behandling og oppfølging av pasienter med myopatier og andre muskelsykdommer.

Deltakere

40

Kursavgift

Kr. 5.300,- inkludert lunsj og pauseservering. 

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Kurskomité

Kjell Arne Arntzen (kursleder)
Tine Stokmo
Kristin Varhaug
Kristin Ørstavik

Program

Program


Fant du det du lette etter?