Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi - Webinar

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Nevrologi (25 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi

Påmelding

Opprinnelig påmeldingsfrist er passert, men det er fortsatt ledige plasser på kurset og opptak foretas forløpende. 

Læringsmålsbeskrivelse

Deltakarar skal ha fått kunnskap om basal nevrotransmisjon og viktige farmakologiske prinsipp og mekansimer relevant for nevrologi.
Kursprogrammet er sett saman for å fylle læringsmåla på ein god måte.

Antall timer

25

Kurspris

5100,- (med forbehold om endringer)

Kurskomite

Kristoffer Haugarvoll, Petter Sanaker, Gyri Veiby, Henning Olberg

Program

Onsdag 22.09.21
09.45-10.00 Introduksjon
10.00-10.30 Neuroner, glia og synaptisk aktivitet. 
10.30-11.15 Basal nevrotransmisjon. 
11.15-11.45 Hjernens energistoffskifte og nevrotoksisitet. Charalampos Tzoulis, UiB

11.45-12.45 Lunsj
 
12.45-13.45 Sentralnervesystemets farmakokinetikk. Jan Schjøtt, HUS/UiB
13.45-14.30 Nevrotransmisjon ved smerte inkl. behandling. Arne Tjølsen, UiB/HUS

14.30-14.45 Pause
 
14.45-15.30 Antiepileptika: Virkemekanismer. Gyri Veiby, HUS
15.30-16.15 Terapeutisk legemiddelmonitorering. Bettina Riedel 
 
Torsdag 23.09.21
08.30-09.15 Antidepressiva, virkemekanismer, effekter og bivirkninger. Anders Lund, HUS/UiB
09.15-10.00 Antipsykotika, effekter, motoriske bivirkninger og deres behandling. Erik Johnsen, HUS/UiB
10.00-10:45 Søvnkjemi. Henning Olberg

10.45-11.00 Pause
 
11.00-11.45 Polyfarmasi - Del 1. Katinka Nordheim Alme
11.45-12.30 Polyfarmasi -Del 2. Katinka Nordheim Alme

12.30-13.30 Lunsj
 
13.30-14.15 Rusmidler; Virkemekanismer. Fatameh Chalabianloo
14.15-15.00 Rusmidler; Virkemekanismer. Fatameh Chalabianloo
 
15.00-15.15 Pause
 
15.15-15.45 Bevegelsesforstyrrelser 1. Kristoffer Haugarvoll, HUS
15.45-16.15 Bevegelsesforstyrrelser 2. Kristoffer Haugarvoll, HUS
 
Fredag 24.09.21
08.30-09.15 Farmako EEG. Henning Olberg, HUS
09.15-10.00 Perifere og sentrale paraneoplastiske tilstander: utredning og behandling. Anette Storstein, HUS
 
10.00-10.15 Pause
 
10.15-11.00 Multippel Sklerose; Nevroimmunologi og medikamentell behandling. Øivind Torkelsen HUS/UIB
11.00-11.45 Nevrotoksikologi: nervegasser, plantevernmidler, løsemidler. 

11.45-12.45 Lunsj
 
12.45-13.30 Spinale/autonome funksjonsforstyrrelser og behandling. Petter Sanaker, HUS
13.30-14.15 Muskelmetabolisme. Laurence Bindoff, HUS

14.15-14.30 Pause 
 
14.30-15.15 Migrene/hodepine mekanismer og behandling. Marte Bjørk HUS/ UiB
15.15-15.45 Alzheimers sykdom; basal nevrokjemi/behandling. Kristoffer Haugarvoll, HUS
15.45-16.00 Oppsummering og informasjon, Utdeling av kursprøve

Fant du det du lette etter?