Nevrogenetikk (NEV)

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS ha:

  • god kunnskap om nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer.
  • god kunnskap om utredning, diagnostikk, oppfølging og behandling av pasienter med nevrologiske tilstander som skyldes genfeil i enkeltgener (bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, cerebrovaskulære tilstander, nevrodegenerative tilstander, nevropatier, myopatier, mitokondriesykdommer).
  • kunnskap om relevans av genetikk i andre nevrologiske tilstander (kompleks arv), som MS, Parkinsons sykdom.
  • kunnskap om basal genetikk som er relevant for nevrogenetiske tilstander.

Læringsmål

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-018 Nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 4700,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Lasse Pihlstrøm, lasse.pihlstrom@medisin.uio.no

Siri Lynne Rydning, Siri.rydning@ous-hf.no , s.l.rydning@medisin.uio.no

Litteratur

Lærebok i medisinsk genetikk, f.eks Medical genetics, Lynn Jorde et al.

Andre opplysninger

Det vil forventes noe forberedelse og repetisjon av basale genetiske begreper før kursstart.

Program

Under utarbeidelse. 

Fant du det du lette etter?