Nevrogenetikk

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i nevrologi (16t)

Læringsmål

NEV018 Nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer. Ha god kunnskap om nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer

Nevrogenetikk inngår i flere forskjellige sykdomsspesifikke læringsmål:

NEV 043 Tremor, dystoni, ataksi, restless legg og andre bevegelsesforstyrrelser. Ha god kunnskap om utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med ulike former av tremor, dystoni, ataksi, restless legg og andre former for bevegelsesforstyrrelser.

NEV 042 Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme. Ha god kunnskap om, og ferdigheter i, utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme. Ha god kunnskap om differensialdiagnoser og håndtering av disse.

NEV 041 Bevegelsesforstyrrelser. Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med bevegelsesforstyrrelser.

NEV 030 Andre cerebrale vaskulære sykdommer. Ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av andre cerebrale vaskulære sykdommer. Med andre cerebrale vaskulære sykdommer menes for eksempel stenoser i pre- og intrakraniale arterier, cerebral vaskulitter, cerebrale venetromboser, PRES og monogenetiske sykdommer.

NEV035 Epilepsi og andre anfallssykdommer - Utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Ha god kunnskap om og beherske utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av epilepsi og anfallssykdommer. Ha god kunnskap om ulike anfallstyper og -syndromer.

NEV 044 Nevrodegenerative lidelser, motornevronsykdommer og kognitiv svikt. Ha god kunnskap om og beherske utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nevrodegenerative lidelser. Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med motornevronsykdommer og tilstander med kognitiv svikt.

NEV 005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi. Ha god kunnskap om både sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi.

NEV047 Nevropatier. Ha god kunnskap om og beherske utredning, behandling og oppfølging av pasienter med nevropatier.

NEV045 Myopatier og andre muskelsykdommer. Ha god kunnskap om og beherske utredning av, behandling og oppfølging av pasienter med myopatier og andre muskelsykdommer.

Læringsutbyttebeskrivelse

  • God kunnskap om nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer.
  • God kunnskap om utredning, diagnostikk, oppfølging og behandling av pasienter med nevrologiske tilstander som skyldes genfeil i enkeltgener (bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, cerebrovaskulære tilstander, nevrodegenerative tilstander, nevropatier, myopatier, mitokondriesykdommer)
  • Kunnskap om relevans av genetikk i andre nevrologiske tilstander (kompleks arv), som MS, Parkinsons sykdom
  • Kunnskap om basal genetikk som er relevant for nevrogenetiske tilstander

Kursavgift

NOK 4100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lasse Pihlstrøm, lasse.pihlstrom@medisin.uio.no

Siri Lynne Rydning, Siri.rydning@ous-hf.no , s.l.rydning@medisin.uio.no

Litteratur

Anbefalt litteratur vil bli oversendt før kurset

Andre opplysninger

Det vil forventes noe forberedelse og repetisjon av basale genetiske begreper før kursstart.

Program

Under utarbeidelse


 

Fant du det du lette etter?