Nese- og bihulekirurgi, høsten 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer, (25 t).

LÆRINGSMÅL

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.
Gammel ordning: 
Tellende kurstimer 25.

Ny ordning:
Forskriftsfestede læringsmål som kurset er knyttet opp mot er:
ØNH001 - ØNH007, ØNH010 - ØNH021.

ARBEIDSMÅTE

Kirurgisk rettet kurs hvor disseksjonsøvelser er en viktig del av kurset.
Forelesning, film og diskusjoner i gruppen for å få god anatomiforståelse og kunnskap om kirurgisk teknikk i nese og bihuler, samt kunnskap om benigne tilstander som krever kirurgisk behandling i nese og bihuler.

OPPTAKSKRITERIER

Vedr. påmelding: Det er det samme som gjelder ved påmelding til kurs som til søknad om spesialistgodkjenning:

Gruppe 2-tjeneste, maks 42 mnd.
Antall mnd. avtjent i gruppe 1-tjeneste = max 60 mnd.
Fyll ut utfyllende i kommentarfeltet ang. tjeneste i gr. 1 og gr. 2.

KURSAVGIFT

Kr 6300,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 300,- pr dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

12

LITTERATURFORSLAG

- Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano.
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald.
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: http://www.rhinologyjournal.com 
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: http://www.rhinologyjournal.com

KURSKOMITE

Ann Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH (kursleder).
Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitessykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

FORELESERE

Gregor Bachmann-Harildstad, Akershus Universitetssykehus, overlege ØNH.
Ann-Iren Hugstmyr, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, LIS ØNH.
Liv Hege Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege Rtg.
Dag Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling.
Gunnar S. Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdelingsoverlege mikrobiologisk avdeling.
Atli Steingrimsson, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad/Island, overlege ØNH.
Gro Sørlie, Universitetssykehuset Nord-Norge, overlege ØNH.

ANDRE OPPLYSNINGER

Oppmøtested: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, 
MH-bygget. Detaljer vedr. audiotorium vil komme. 

PROGRAM

Kursprogram 2022.pdf


Fant du det du lette etter?