Nese-/bihulekirurgi (ØNH) høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Øre-nese-halssykdommer, (25 t)

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

OPPTAKSKRITERIER

Deltakerne må ha ha fullført kurs i Rhino-/sino-/søvn og kurs i Allergologi/immunologi før de kommer på Nese-bihulekirurgi kurset. Dette må fylles inn i kommentarfeltet ved påmelding. 
Vedr. påmelding: Det er det samme som gjelder ved påmelding til kurs som til søknad om spesialistgodkjenning:
Gruppe 2-tjeneste, maks 42 mnd.
Antall mnd. avtjent i gruppe 1-tjeneste = max 60 mnd.
Fyll ut utfyllende i kommentarfeltet ang. tjeneste i gr. 1 og gr. 2., samt fullføring av de to overnevnte kurs. 

LÆRINGSMÅL

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål: 

Læringsmål, Nese-bihulekirurgi (PDF)

ARBEIDSMÅTE

Kirurgisk rettet kurs hvor disseksjonsøvelser er en viktig del av kurset.
Forelesning, film og diskusjoner i gruppen for å få god anatomiforståelse og kunnskap om kirurgisk teknikk i nese og bihuler, samt kunnskap om benigne tilstander som krever kirurgisk behandling i nese og bihuler.

KURSAVGIFT

Kr 8.200,-. inkludert lunsj og pauseservering.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

12

LITTERATURFORSLAG

 Endoscopic Sononasal Dissection Guide, R R Casiano.
- Endoscopic Sinus Surgery, P. J. Wormald.
- Manual of Endoscopic Sonus and Skull Base Surgery, D. Simmen/N. Jones
- Matering Rhinoplasty, An Atlas of Surgical Techniques, Rollin K. Daniel
- G. J. Nolst-Trenitè, Rhonoplasty, 3rd edition, Kugler.
- Complicatoins in Otolaryngology - Head and neck Surgery, s. 69-114, M. Bernal-Sprekelsen, P. J. Wormald, med flere.
- EPOS 2012, European Postion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. The full document can be downloaded for free on the website of this journal: http://www.rhinologyjournal.com 
- EPOS 2014, European Position Paper on the Anatomical Therminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses. The full document can be downloades on the website for this journal: http://www.rhinologyjournal.com

KURSKOMITE

Ann Iren Hugstmyr, Universietsyskehuset Nord-Norge, Harstad, overlege ØNH, (kursleder)
Ingvil Johnsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, overlege ØNH.
Alexander Uppeheim, Universitetsykehuset Nord-Norge, Tromsø, overlege ØNH.

ANDRE OPPLYSNINGER

Oppmøtested: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, MH-bygget. Detaljer vedr. audiotorium vil komme. 

PROGRAM

FORELØPIG PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?