Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi (ORT)

Ny ordning: Anbefalt for spesialiteten ortopedisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om behandling av skader i ledd og bløtdeler og gi en innføring i artroskopiske teknikker.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-038 Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj). Opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Sigbjørn Dimmen sidimmen@online.no

Kurssekretær: Kjersti Kaul Jenssen kjersti.kaul.jenssen@me.com 

Litteratur

Kurshefte deles ikke ut, elektronisk kompendium blir tilgjengelig.

Andre opplysninger

Alle deltagere ta med minst en kasuistikk som skal presenteres i plenum.

Hotellbestilling skal gjøres på e-post til Meeting.Innlandet@scandichotels.com. Skriv hvilken dag du ankommer og hvilken dag du reiser, og referer til at du skal være med på dette kurset.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?