Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi (ORT)

Ny ordning: Anbefalt for spesialiteten Ortopedisk kirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsmål

Gi kursdeltagerene bedre kunnskap om behandling av skader i ledd og bløtdeler og gi en innføring i artroskopiske teknikker.

ORT-038 Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj) Opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon:
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Sigbjørn Dimmen; sidimmen@online.no (kursleder)
Kjersti Kaul Jenssen; kjersti.kaul.jenssen@me.com (kurssekretær)

Litteratur

Kurshefte deles ikke ut, elektronisk kompendium blir tilgjengelig.

Andre opplysninger

Alle deltagere ta med minst en kasuistikk som skal presenteres i plenum

Program

Under utarbeidelse
 


 


 


 

Fant du det du lette etter?