Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi (ORT) - 2024

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Etter kurset skal LIS ha oversikt over protesetyper og materialer samt diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved innsetting av ortopediske leddproteser. Diagnostikk og behandling av proteseinfeksjoner.

Læringsmål

Basiskompetanse
ORT-015 Brudd - femur - øvre
ORT-026 Hofte - totalprotese - konservativ behandling
ORT-028 Hofte - primærprotese - komplikasjoner
ORT-029 Hofteprotese - revisjon
ORT-033 Kneprotese - Konservativ behandling
ORT-034 Kneprotese - komplikasjoner
ORT-035 Kneprotese -revisjon
ORT-047 Skulder - cuffruptur, SLAP, AC, artrose, instabilitet
ORT-052 Infeksjoner - proteseledd

Antall deltakere

Maks 40 deltakere

Kursavgift

8200,-

Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info vil bli sendt ut på epost.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite

Otto Schnell Husby, St. Olavs hospital
Mariann Westberg, OUS
Ove Furnes, Helse Bergen
Lars Nordsletten, UIO
Tina Wik, St. Olavs hospital
Geir Hallan, Helse Bergen

Litteratur

Eget kurshefte, deles ut på startdag.

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?