Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 2022

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi

Læringsutbytte

ORT-026 Hofte - totalprotese - konservativ behandling
ORT-028 Hofte - primærprotese – komplikasjoner
ORT-029 Hofteprotese – revisjon
ORT-033 Kneprotese - Konservativ behandling
ORT-034 Kneprotese – komplikasjoner
ORT-035 Kneprotese –revisjon
ORT-052 Infeksjoner – proteseledd

Anatomi, biomekanikk og biomaterialer

Kurskomité

Otto Schnell Husby, St. Olavs hospital
Mariann Westberg, OUS
Ove Furnes, Helse Bergen
Lars Nordsletten, UIO
Tina Wik, St. Olavs hospital
Geir Hallan, Helse Bergen

Kriterier for kursopptak

Søkere med lengst ansiennitet vil bli prioritert

Kursavgift

7200,-

Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info vil bli sendt ut på epost

Antall deltakere

40

Litteratur

Eget kurshefte, deles ut på startdag

Program

Kursprogram Implantatlære og protesekirurgi 2022.pdf

Fant du det du lette etter?