Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi - høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi og plastikkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer ved avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne:

  • Diagnostikk og behandling av vanlige ortopediske lidelser innen områdene hånd- og revmakirurgi
  • Ved disseksjon ha tilegnet seg kunnskap om snittføring og anatomi innen hånd- og revmakirurgi
  • Kjenne til referansemiljøer innen hånd- og revmakirurgi for senere konsultering og henvisning

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi og Plastikkirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30 t)

Kurskomité

Yngvar Krukhaug - kursleder
Mona Irene Winge
Adalsteinn Odinsson
Hebe Desiree Kvernmo

Antall deltakere

40

Kursavgift

8200,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Fullpensjon Quality Hotel Waterfront kommer i tillegg, nærmere info kommer.

Det blir reservert enkeltrom til alle kurserts deltakere på hotellet fra mandag til fredag. Det er anbefalt at alle bor på hotellet for å utnytte det faglig-sosiale.

Dersom det er behov utover dette kan det avtales med hotellet direkte.

Ved bestilling av hotell: Ring 70 11 19 00 eller send bestilling til q.waterfront@choice.no og oppgi kode dersom dere ønsker å bestille rom (vil bli sendt ut på epost). Da blir alle koblet opp mot gruppereservasjon.

Annen informasjon

Det er ikke nødvendign å ha med eget disseksjonsutstyr

Ta gjerne med egen hodelykt

Kursets innhold

Kurset vil gjennomgå de vanligste håndkirurgiske problemstillingene i form av forelesninger, kasuistikker, gruppearbeid og disseksjon på anatomiske preparater.
Anatomikunnskaper av overekstremiteten forventes gjenoppfrisket av den enkelte før kurset.
En går ut fra at kursboken er lest på forhånd.
Kurset avsluttes med en kurseksamen

Kurslitteratur


Anbefalt lest før kurset: "Håndkirurgi" ved redaktører Hove, Husby, Finsen og Kvernmo (ny utg. 2021)

Annen litteratur: Green's Operative Hand Surgery, 7th edition 2019 by Drs Scott Wolfe, William Pederson, Robert Hotchkiss, Scott Kozin and Mark Cohen

Kursprogram

Kommer


Fant du det du lette etter?