Nasjonalt kurs i fotkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, høst 2023 (ORT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS:

  • Beherske klinisk undersøkelse av fot-ankel. Dette gjøres under veiledning i grupper.
  • Ha inngående kunnskap om fot/ankel anatomi. Dette gjøres i praktisk disseksjonsøvelser på lab, gruppearbeid med klinisk undersøkelse.
  • Beherske utredning, beslutte valg av behandling av forfotsdeformiteter som hallux valgus, hammertå, hallux rigidus, metatarsalgia, inklusive operativ prosedyre. Dette gjøres ved forelesning, video.demo, klinisk undersøkelse i gruppe, gruppe-kasus-diskusjoner og praktiske øvelse på lab.
  • Ha kunnskap om utredning og behandling av bakfotsdeformite, artroser, plattfot og hulfot. Dette gjøres gjennom forelesning, klinisk undersøkelse i gruppe og gruppe-kasus-diskusjoner.
  • Ha kunnskap om utredning og behandling av skader i midt- og bakfot. Dette gjøres gjennom forelesninger.
  • Beherske utredning, behandling og oppfølging av amputasjon på underekstremitet. Dette gjøres gjennom forelesning, etterfulgt av praktisk lab.øvelse og pasientdemonstrasjon (undersøkelse og samtale med pasient som er protesebruker). ORT-061.
  • Beherske diagnostikk, undersøkelse og ha kunnskap om behandling av ligament/sene-relaterte problemstillinger i fot-ankel. Dette gjøres gjennom forelesning samt klinisk undersøkelse i grupper.
  • Kunne vurdere indikasjon for bruk av ortopeditekniske hjelpemidler, gjeldende regelverk og utfyllelse av R1007-skjema. Dette gjøres gjennom forelesning.

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:

Basiskompetanse
ORT-055 Fot - diagnostikk og behandling
ORT-056 Fot - deformiteter og degenerative tilstander
ORT-057 Fot - ortoser og såler
ORT-059 Amputasjoner - forhold knyttet til amputasjoner
ORT-060 Amputasjoner - indikasjon - prinsipper for protesetilpassing
ORT-078 Ergoterapeutiske behandlingsprinsipper og metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Norsk fot og ankelortopedisk forening, NOFAF
Elisabeth Ellingsen Husebye, kursleder, mobil: 95133773
jobbmail: uxngng@ous-hf.no

Paul Søderman, kurssekretær, mobil: 95250612
jobbmail: Paul.Soderman@siv.no

Litteratur

Kurskomiteen lager eget kompendium for kurset. Dette vil gjøres tilgjengelig for kursdeltagerene via dropbox mappe i god tid før kursets start.

Andre opplysninger

Kurskomiteen bor på Hotell klubben i Tønsberg under kurset (RegUt hverken holder eller bestiller rom for deltakere).

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?