Nasjonalt kurs i fotkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, Høst 2022 (ORT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Gammel ordning: Godkjent 24 timer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset er beregnet på lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi og er et obligatorisk basiskurs i fot-ankelkirurgi og amputasjoner på underekstremitet.

Kursets læringsmål vil være flg.:
- Beherske klinisk undersøkelse av fot-ankel. Dette gjøres under veiledning i grupper.
- Inngående kunnskap om fot/ankel anatomi. Dette gjøres i praktisk disseksjonsøvelser på lab, gruppearbeid med klinisk undersøkelse.
- Beherske utredning, beslutte valg av behandling av forfotsdeformiteter som hallux valgus, hammertå, hallux rigidus, metatarsalgia, inklusive operativ prosedyre. Dette gjøres ved forelesning, video.demo, klinisk undersøkelse i gruppe, gruppe-kasus-diskusjoner og praktiske øvelse på lab.
- Kunnskap om utredning og behandling av bakfotsdeformite, artroser, plattfot og hulfot. Dette gjøres gjennom forelesning, klinisk undersøkelse i gruppe og gruppe-kasus-diskusjoner.
- Kunnskap om utredning og behandling av skader i midt- og bakfot. Dette gjøres gjennom forelesninger.
- Beherske utredning, behandling og oppfølging av amputasjon på underekstremitet. Dette gjøres gjennom forelesning, etterfulgt av praktisk lab.øvelse og pasientdemonstrasjon (undersøkelse og samtale med pasient som er protesebruker). ORT-061.
- Beherske diagnostikk, undersøkelse og ha kunnskap om behandling av ligament/sene-relaterte problemstillinger i fot-ankel. Dette gjøres gjennom forelesning samt klinisk undersøkelse i grupper.
- Kunne vurdere indikasjon for bruk av ortopeditekniske hjelpemidler, gjeldende regelverk og utfyllelse av R1007-skjema. Dette gjøres gjennom forelesning.

Basiskompetanse
ORT-055 Fot - diagnostikk og behandling
ORT-056 Fot - deformiteter og degenerative tilstander
ORT-057 Fot - ortoser og såler
ORT-059 Amputasjoner - forhold knyttet til amputasjoner
ORT-060 Amputasjoner - indikasjon - prinsipper for protesetilpassing
ORT-078 Ergoterapeutiske behandlingsprinsipper og metoder

Kursavgift

NOK 6300,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Norsk fot og ankelortopedisk forening, NOFAF
Elisabeth Ellingsen Husebye, kursleder, mobil: 95133773
jobbmail: uxngng@ous-hf.no

Paul Søderman, kurssekretær, mobil: 95250612
jobbmail: Paul.Soderman@siv.no

Litteratur

Kurskomiteen lager eget kompendium for kurset. Dette vil gjøres tilgjengelig for kursdeltagerene via dropbox mappe i god tid før kursets start.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?