Nasjonalt kurs i avansert bruddbehandling - vår 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset er det andre og siste i bruddbehandling for leger som utdanner seg til spesialiteten Ortopedisk kirurgi. Etter kurset skal deltakerne kunne diagnostisere og klassifisere vanskelige og uvanlige brudd, samt legge en behandlingsplan. De skal kunne gjøre rede for basalkunnskap om bruddbehandling, og vil etter kurset ha bedret sine praktiske ferdigheter innen operativ bruddbehandling. Kursets viktigste pedagogiske verktøy er smågruppeundervisning med diskusjon og kasuistikker, disseksjon og praktiske øvelser på syntetiske knokler. I tillegg er det korte, fokuserte forelesninger.

KURSKOMITÉ

Frede Frihagen (kursleder), Sykehuset Østfold
Gunnar Flugsrud, Oslo Universitetssykehus 
John Clarke-Jenssen, Oslo Universitetssykehus
Robert Buciuto, St. Olavs hospital
Yngvar Krukhaug, Haukeland Universitetssykehus
Ragnhild Kirkebø, Oslo Universitetssykehus

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Kandidater sent i spesialistutdanningen, minimum 3 års erfaring med operativ bruddbehandling

Neste kurs vil arrangeres våren 2025.

KURSAVGIFT

7950,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Fullpensjon Quality Hotel Skifer Oppdal kommer i tillegg, nærmere info blir utsendt på e-post

ANTALL DELTAKERE

60

LITTERATUR

Artikkelsamling

ANDRE OPPLYSNINGER

Deltakerne må møte søndag kveld, og det forventes at deltakerne får fri fra eventuell vakt søndag kveld og natt til mandag.

Pretest som ligner på eksamen sendes ut og må besvares før kurset. Artikkelsamlingen bør leses før kurset. Disseksjonsmanualen sendes ut før kursstart og må gjennomgås før kurset. Deltakerne må ha med eget utstyr til disseksjon. Utstyrsliste sendes ut sammen med disseksjonsmanualen.  

PROGRAM

Kommer


Fant du det du lette etter?