Mykobakterier, Høst 2022 (MMB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Kurset samlokaliseres 07 - 08. november 2022 med kurs i infeksjonssykdommer: Diagnostikk og behandling av tuberkulose

Læringsmål

LÆRINGSMÅL MEDISINSK MIKROBIOLOGI: MMB-046 Ha kunnskap om epidemiologi, etiologi, klinikk, mikrobiologisk diagnostikk, behandling og forebygging av mykobakterielle infeksjoner.

KURSET DEKKER OGSÅ DELVIS: MMB-041 Ha kunnskap om tilgjengelige bakteriologiske referansefunksjoner og muligheter for videre diagnostikk og typing, MMB-043 Ha kunnskap om bruk av molekylærbiologiske metoder til typing av bakterier, MMB-032 Selvstendig kunne gjenkjenne ulike mikrober i mikroskop, samt kunne gjenkjenne artefakter, MMB-017 Ha kunnskap om prinsippene for standard beskyttelsestiltak, smittefaregrupper og inneslutningsnivåer for laboratoriearbeid med mikrobiologiske prøver.

LÆRINGSUTBYTTE MEDISINSK MIKROBIOLOGI: Kjenne til epidemiologiske forhold ved TB og andre mykobakterieinfeksjoner, lokalt og globalt. Forstå patogenesen ved mykobakterieinfeksjoner inkludert TB. Gjennomføre mikrobiologisk diagnostikk ved mykobakterieinfeksjoner. Effektuere/tolke resistensbestemmelse av Mycobacterium tuberculosis og NTM. Kjenne til typing av mykobakterier. Forstå utvikling av antibiotika-resistens ved MDR/XDR-TB. Kjenne til egenskaper hos mykobakterier som fordrer særlig diagnostisk tilnærming og smittevern.

Kursavgift

NOK 7500,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Anne Torunn Mengshoel, FHI, Avdeling for bakteriologi; anne.torunn.mengshoel@fhi.no
Anne Ma Dyrhol Riise, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling; a.m.d.riise@medisin.uio.no 
Tone Tønjum, OUS, Avdeling for mikrobiologi; tone.tonjum@medisin.uio.no

Litteratur

WHO: https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1

IDSA guidelines: Diagnose av tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/diagnosis-of-tb-in-adults-and-children/

IDSA guidelines: Behandling av sensitiv tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/treatment-of-drug-susceptible-tb/

IDSA guidelines: Behandling av resistent tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/treatment-of-drug-resistant-tb

IDSA guidelines: Behandling av NTM
https://www.idsociety.org/practice-guideline/nontuberculous-mycobacterial-ntm-diseases/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Folkehelseinstituttet sin hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Temasiden på FHI’s hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Manual of Clinical Microbiology, ASM press, 

Strategirapport nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk
https://www.fhi.no/publ/strategimoter/strategimote-nr-30-2016-mykobakteriediagnostikk/

ECDC Laboratorie håndbok
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/handbook-tuberculosis-laboratory-diagnostic-methods-european-union-updated-2018

WHO TB Lab Biosafety Manual
https://www.who.int/tb/publications/2012/tb_biosafety/en/

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?