Muskelskjelettlidelser - diagnostikk og behandling, inklusive innføring i muskel og skjelettradiologi vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering

Læringsmål

Kurset skal dekke følgende læringsmål i LIS-utdanningen: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Niels Gunnar Juel (Kursleder) , avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS; n_gj@hotmail.com og uxngju@ous-hf.no, 92443113

Litteratur

Kursdokumentasjonen ligger i veilederen i fysikalsk medisin på Helsebiblioteket og det vil ikke bli utlevert hand-outs.

Andre opplysninger

Det arrangeres workshops i undersøkelsesmetodikk i mindre grupper. Kursdeltagerne må være kledd for å kunne undersøke hverandre.

Det arrangeres felles middag på kvelden andre kursdag. Påmelding på kursets første dag.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?