Mikrokirurgi (PLA)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Plastikkirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Kriterier for kursopptak

Kursdeltager bør være i siste fase av spesialiseringen og inneha generell kunnskap om mikrokirurgi innen plastikkirurgi

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset mikrokirurgi er 3-delt:
1. Obligatorisk forkurs i form av å lese relevant litteratur om mikrokirurgi og se tilhørende videoer.

2. Første del av det praktiske kurset (dag 1 og 2): Gjennomgang av intrumenter, grunnleggende prinsipper og trening på modeller. I tillegg kort innføring i bruk av forsøksdyr.

3. Andre del av det praktiske kurset (dag 3, 4 og 5): Mikrokirurgisk trening på rotter: ende-til-ende og ende-til-side anastomose på arterie og vene. Bruk av venekobler. Arterier og vener av forskjellig størrelse på rotten benyttes. Praktisk kurseksamen siste dag.

Etter kurset skal kursdeltager ha fått kunnskap og trening i å bruke mikrokirugiske instrumenter, og hvordan disse kan benyttes innen plastikkirurgi ved operasjonsmetoder hvor man må beherske mikrokirurgisk teknikk. Alle deltagere skal ha fått øvd på alle grunnleggende prinsipper, og skal normalt sett være i stand til å assistere ved mikrokirurgiske operasjoner. Avhengig av oppnådde ferdigheter vil noen være i stand til å utføre kliniske mikrokirugiske operasjoner under ytterligere veiledning.

Læringsmål

Mikrokirurgi
PLA-065 Suturteknikk og anastomose

PLA-066 Frie lapper

Kursavgift

NOK 8850,- (inkludert lunsj tirsdag-torsdag)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 10

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kim Alexander Tønseth, Spesialist i plastikkirurgi, klinikksjef og professor (OUS)

Stian Kreken Almeland, Spesialist i plastikkirurgi, overlege og førsteamanuensis (HUS)


Litteratur

Litteratur og videoer vil bli tilsendt kursdeltagere

Program

Program (foreløpig)

Fant du det du lette etter?