Medisinsk elektronikk (KNF)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Klinisk nevrofysiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter gjennomført og bestått kurs skal deltakeren:

  • Ha en grunnleggende forståelse for hva medisinsk elektronikk og måleteknikk er, hvordan den brukes i klinisk nevrofysiologi, hvilke fallgruver dette fører til og dermed kunne bruke teknologiene riktig i daglig klinisk praksis
  • Ha en grunnleggende forståelse av elektronikk og signallære, bruk av elektroder, polarisasjon, og frekvensspektre samt forstå hvordan dette påvirker målinger i klinisk virksomhet
  • Forstå hvordan filtre påvirker et signal, forskjellen på digitale og analoge filtre, kjenne til hvilke begrensninger og muligheter som er relevante for innsamling og tolkning av EEG-signaler
  • Forstå grunnleggende digital signalbehandling, lagring, digitale filtre, feilkilder og hvordan disse bør anvendes i klinikken for å sikre høy kvalitet på resultater og sikker bruk av utstyr med digital signalbehandling
  • Kjenne til grunnleggende elektrisk sikkerhet, lover og forskrifter for å sikre trygg og sikker bruk av elektrisk utstyr tilkoblet pasienten

Læringsmål

Medisinsk elektronikk
KNF-025 Lover for elektrisitet, funksjon av filtre og forsterkere, signaler

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Pål Gunnar Larsson: pall@ous-hf.no

Fred Johan Pettersen

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?