Medikamentell kreftbehandling DEL I vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Onkologi og Blodsykdommer (erstatter Cytostatika kurset)

Læringsutbytte-beskrivelse

Kurset gir en oversikt over medikamenter som brukes i kreftbehandling under hovedkategoriene cytostatika, signalvei hemmere og immunterapi. Det gis en generell introduksjon til virkningsmekanismer, administrasjonsmåter og bivirkninger. Kurset omtaler de generelle prinsippene som ligger til grunn for utarbeidelse av individuelle behandlingsplaner i onkologien, samt diagnostikk og håndtering av behandlingskomplikasjoner som kvalme, neutropen feber og andre infeksjonskomplikasjoner, tromboser og blødninger, ekstravasasjon, tumorlysesyndrom og hyperkalsemi. Det er en forelesning om diagnostikk og håndtering av seneffekter av kreftbehandling. Den spesifikke medikamentelle behandlingen av lymfomer, leukemier og myelomatose gjennomgås i forelesninger og gruppearbeid. Smertebehandling ved kreft dekkes ikke i dette kurset.

Kurskomite

Marianne Brodtkorb, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, meide@ous-hf.no

Kursavgift

NOK 7200,- (Lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maka 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.


Litteratur

Medikamentell kreftbehandling Cytostatikaboken, Olav Dahl et al, 8.utgave 2016
Kreftsykdommer, Ellen Schlichting og Erik Wist
”Chemotherapy and the war on cancer” Chabner BA and Roberts TG, Nature Reviews Cancer 2005
“Antibody therapy of cancer” Scott AM et al, Nature Reviews Cancer 2012
“The diverse functions of the PD1 inhibitory pathway” Sharpe AH and Pauken KE, Nature Review immunology 2018
“Making the first move in EGFR-driven and ALK-driven NSCLC: first-generation or next-generation TKI?” Recondo G et al, Nature Reviews Clinical Oncology 2018

Andre opplysninger

Det anbefales å ta Tumorbiologi kurset før dette kurset
Det anbefales å ta DEL1 av Medikamentell kreftbehandling før DEL 2
Forelesningene gjøres tilgjengelige via Drop-box samme dag som kurset starter. Det anbefales derfor å ta med egen pc eller iPad i tillegg til skrivesaker.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?