Medikamentell kreftbehandling DEL I (BLS, ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs i onkologi og blodsykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i onkologi og blodsykdommer (erstatter cytostatika kurset)

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn.  

Læringsutbyttebeskrivelse

Læringsmål Medikamentell kreftbehandling DEL 1 (vår)Kurset gir en oversikt over medikamenter som brukes i kreftbehandling under hovedkategoriene cytostatika, signalveishemmere og immunterapi. Det gis en generell introduksjon til virkningsmekanismer, administrasjonsmåter, bivirkninger, potensielle interaksjoner og individuelle faktorer knyttet til behandlingstoleranse. Gjennom kasuistikkbaserte forelesninger og gruppearbeid gir kurset en innføring i prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelse av individuelle behandlingsplaner i onkologien. Kurset omtaler diagnostikk og håndtering av behandlingskomplikasjoner som kvalme, neutropen feber, tromboser og blødninger. Den spesifikke medikamentelle behandlingen av lymfomer, leukemier og myelomatose gjennomgås i forelesninger og gruppearbeid.

Læringsmål

Generell del

ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg

ONC-003 Palliativ behandling

ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer

Mage- og tarmkreft

ONC-008 Utrede og behandle

Brystkreft

ONC-009 Utrede og behandle

Urologisk kreft

ONC-010 Utrede og behandle

Lungekreft

ONC-011 Utrede og behandle

Lymfekreft

ONC-012 Utrede og behandle

Føflekkreft og annen hudkreft

ONC-013 Utrede og behandle

Kreft med ukjent utgangspunkt

ONC-014 Utrede og behandle

Øre-, nese-, hals kreft

ONC-015 Utrede og behandle

Testikkelkreft

ONC-016 Utrede og behandle

Kreft i sentralnervesystemet (CNS)

ONC-017 Utrede og behandle

Nevroendokrine svulster

ONC-018 Utrede og behandle

Kreft i skjoldbruskkjertelen

ONC-019 Utrede og behandle

Sarkom

ONC-020 Utrede og behandle

Gynekologisk kreft

ONC-022 Utrede og behandle

Blodkreft

ONC-023 Myelomatose

ONC-024 Leukemi

Kreftbehandling

ONC-025 Dosering og administrering av relevant systembehandling

ONC-026 Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)

Akutte tilstander

ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak

Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling

ONC-030 Systemisk onkologisk behandling

ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling

ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling

ONC-044 Ekstravasasjon av vevstoksiske midler

Medikamentell behandling av hematologiske sykdommer

BLS-079 Legemiddelterapi

BLS-080 Standard kjemoterapi

BLS-081 Kort- og langtidskomplikasjoner av kjemoterapi og strålebehandling

BLS-083 Intratekal kjemoterapi

Akutt- og støttebehandling ved maligne blodsykdommer

BLS-087 Komplikasjoner - hyperkalsemi, hyperleukocytose og hyperviskositet

BLS-088 Cellegiftsbehandling - komplikasjoner

BLS-089 Ryggmargkompresjon og vena cava superior syndrom

BLS-092 Smerter, kvalme og obstipasjon

BLS-094 Lindring ved livets sluttfase 

Kurskomite

Marianne Brodtkorb, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, meide@ous-hf.no

Kursavgift

NOK 8025,- (Lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning


Litteratur

Medikamentell kreftbehandling Cytostatikaboken, Olav Dahl et al, 8.utgave 2016
Kreftsykdommer, en basisbok for helsepersonell. Ellen Schlichting og Erik Wist, 2018
”Chemotherapy and the war on cancer” Chabner BA and Roberts TG, Nature Reviews Cancer 2005
“Antibody therapy of cancer” Scott AM et al, Nature Reviews Cancer 2012
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/immunotherapy/monoclonal-antibodies
“The diverse functions of the PD1 inhibitory pathway” Sharpe AH and Pauken KE, Nature Review immunology 2018
“Making the first move in EGFR-driven and ALK-driven NSCLC: first-generation or next-generation TKI?” Recondo G et al, Nature Reviews Clinical Oncology 2018

Andre opplysninger

Det anbefales å ta Tumorbiologi kurset før dette kurset
Det anbefales å ta DEL1 av Medikamentell kreftbehandling før DEL 2
Forelesningene gjøres tilgjengelige via Delingsområdet som administreres av RegUt samme dag. Det anbefales å ta med egen pc eller iPad i tillegg til skrivesaker. Det avholdes skriftlig, individuell kursprøve uten hjelpemidler over 2 timer siste dag. Prøven må være bestått for godkjent kurs.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?