Medikamentell behandling av kreft og smerter del II (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs i onkologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i onkologi.

Ansiennitet 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset omtaler den spesifikk medikamentelle behandlingen av de øvrige krefttypene brystkreft, føflekkreft, testikkelkreft, prostatakreft, nyre- og blærekreft, mage/tarmkreft, lungekreft, ØNH-kreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og i CNS. Gjennom forelesninger gjøres kursdeltagerne kjent med de ulike nasjonale handlingsplanene og det vitenskapelige grunnlaget for disse. Gjennom gruppearbeid for deltagerne trening i å utarbeide individuelle behandlingsplaner. Utredning og behandling av kreft med ukjent utgangspunkt samt behandling av eldre med kreft dekkes også. Det gis en innføring i beslutningsprosessen rundt innføring av nye medikamenter i offentlig helsevesen.

Læringsmål

Generell del
ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg
ONC-003 Palliativ behandling
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
Mage- og tarmkreft
ONC-008 Utrede og behandle
Brystkreft
ONC-009 Utrede og behandle
Urologisk kreft
ONC-010 Utrede og behandle
Lungekreft
ONC-011 Utrede og behandle
Lymfekreft
ONC-012 Utrede og behandle
Føflekkreft og annen hudkreft
ONC-013 Utrede og behandle
Kreft med ukjent utgangspunkt
ONC-014 Utrede og behandle
Øre-, nese-, hals kreft
ONC-015 Utrede og behandle
Testikkelkreft
ONC-016 Utrede og behandle
Kreft i sentralnervesystemet (CNS)
ONC-017 Utrede og behandle
Nevroendokrine svulster
ONC-018 Utrede og behandle
Kreft i skjoldbruskkjertelen
ONC-019 Utrede og behandle
Sarkom
ONC-020 Utrede og behandle
Gynekologisk kreft
ONC-022 Utrede og behandle
Blodkreft
ONC-023 Myelomatose
ONC-024 Leukemi
Kreftbehandling
ONC-025 Dosering og administrering av relevant systembehandling
ONC-026 Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)
Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling
ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling
ONC-044 Ekstravasasjon av vevstoksiske midler

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8025,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Marianne Brodtkorb, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

E-post: meide@ous-hf.no

Litteratur

Medikamentell kreftbehandling Cytostatikaboken, Olav Dahl et al, 8.utgave 2016
Kreftsykdommer, Ellen Schlichting og Erik Wist
De nasjonale handlingsprogrammene for kreft som finnes på Helsedirektoratets nettsider

Andre opplysninger

NB! Alle må ha med egen pc.

Det anbefales å ta DEL1 av Medikamentell kreftbehandling før DEL 2.

Forelesningene gjøres tilgjengelige via Delingsområdet som administreres av RegUt. Det anbefales derfor å ta med egen pc eller iPad i tillegg til skrivesaker. Kurset avsluttes med en 2 timers individuell, skriftlig kursprøve uten hjelpemidler. Kursprøven må bestås for godkjent kurs.

Kursstart tirsdag: kl. 10:00 - Kursslutt fredag: kl. 15:00

Det er ca 5 timer hver dag med undervisning/gruppearbeid. Kurset avsluttes med kursprøve.
Timeplan publiseres nærmere kursstart.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?