Medikamentell behandling av kreft og smerter, del II, Høst 2022 (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Onkologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset omtaler den spesifikk medikamentelle behandlingen av de øvrige krefttypene brystkreft, føflekkreft, testikkelkreft, prostatakreft, nyre- og blærekreft, mage/tarmkreft, lungekreft, ØNH-kreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og i CNS. Gjennom forelesninger gjøres kursdeltagerne kjent med de ulike nasjonale handlingsplanene og det vitenskapelige grunnlaget for disse. Gjennom gruppearbeid for deltagerne trening i å utarbeide individuelle behandlingsplaner. Utredning og behandling av kreft med ukjent utgangspunkt samt behandling av eldre med kreft dekkes også. Det gis en innføring i beslutningsprosessen rundt innføring av nye medikamenter i offentlig helsevesen.

Kursavgift

NOK 7500,- (Lunsk inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Marianne Brodtkorb, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

E-post: meide@ous-hf.no

Litteratur

Medikamentell kreftbehandling Cytostatikaboken, Olav Dahl et al, 8.utgave 2016
Kreftsykdommer, Ellen Schlichting og Erik Wist
De nasjonale handlingsprogrammene for kreft som finnes på Helsedirektoratets nettsider

Andre opplysninger

NB! Alle må ha med egen pc.

Det anbefales å ta DEL1 av Medikamentell kreftbehandling før DEL 2
Forelesningene gjøres tilgjengelige via Delingsområdet som administreres av RegUt. Det anbefales derfor å ta med egen pc eller iPad i tillegg til skrivesaker. Kurset avsluttes med en 2 timers individuell, skriftlig kursprøve uten hjelpemidler. Kursprøven må bestås for godkjent kurs.

Program

Program (PDF)

Kursstart mandag: 1000 - Kursslutt torsdag: 1500

Det er ca 5 timer hver dag med undervisning/gruppearbeid. Kurset avsluttes med kursprøve.
Timeplan publiseres nærmere kursstart.

Fant du det du lette etter?