Medfødte hjertefeil, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer).

Læringsmål

  1. Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødt hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.
  2. Kunne diagnostisere pasienter med medfødt hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.
  3. Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.
  4. Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.
  5. Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap.

Kursavgift

6200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Gunnar Erikssen og Mette-Elise Estensen. Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet

Gunnar Erikssen Tlf. 23070000, email: geriksse@ous-hf.no
Mette-Elise Estensen Tlf. 23070000, email: mestense@ous-hf.no

Litteratur

“Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease”, M. Gatzoulis m.fl

Andre opplysninger

Deltagere oppfordres til å sende inn kasuistikker med problemstillinger innenfor temaet medfødt hjertefeil hos voksne.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?