Medfødte hjertefeil 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i spesialiteten hjertesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer).

Læringsmålsbeskrivelse

Etter kurset skal LIS:

- Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødt hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.
- Kunne diagnostisere pasienter med medfødt hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.
- Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.
- Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.
- Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap.

Kurskomité

Elisabeth Leirgul (kursleder), Britt Engan, Gottfried Greve, Tom R. Omdal, Lars S. Oppedal, Mette-Elise Estensen

Antall deltakere

Maks 40

Pris

6300,- med forbehold om endringer

Litteratur:

Oxford Specialist Handbooks in Cardiology Adult congenital heart disease 2.ed. (eds S Thorne and S Bowater) Oxford University Press 2017 Finnes som e-bok
ESC Guidelines:
Graviditet og hjertesykdom: https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/34/3165/5078465
Voksne med medfødte hjertefeil: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Grown-Up-Congenital-Heart-Disease-Management-of


Program

Offentliggjøres senere


Fant du det du lette etter?