Medfødte hjertefeil 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i spesialiteten hjertesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i spesialiteten hjertesykdommer (30 timer).

Læringsmålsbeskrivelse

Etter kurset skal LIS:

- Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødt hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.
- Kunne diagnostisere pasienter med medfødt hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.
- Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.
- Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.
- Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap.

Kurskomité

Elisabeth Leirgul (kursleder), Britt Engan, Gottfried Greve, Tom R. Omdal, Lars S. Oppedal, Mette-Elise Estensen

Antall deltakere

Maks 40

Pris

6300,- med forbehold om endringer

Litteratur:

Oxford Specialist Handbooks in Cardiology Adult congenital heart disease 2.ed. (eds S Thorne and S Bowater) Oxford University Press 2017 Finnes som e-bok
ESC Guidelines:
Graviditet og hjertesykdom: https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/34/3165/5078465
Voksne med medfødte hjertefeil: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Grown-Up-Congenital-Heart-Disease-Management-of


Program

Mandag 31. oktober 2022
Epidemiologi og grunnleggende begrep ved medfødte hjertefeil hos voksne. Syndromer,
bindevevssykdommer og aortapatologi.
09.00 Åpning av kurset/ praktiske opplysninger.
09.30 Voksne med medfødt hjertesykdom -epidemiologi.
10.00 Gruppearbeid
10.45 Pause
11.00 Coarctatio aortae, hypoplastisk og avbrutt aortabue.
11.30 Kongenitt aortastenose og aortainsufficiens
12.00 Lunsj
13.00 Bindevevssykdom: Marfan, Ehlers Danlos og Loeys-Dietz syndrom.
13.30 Bikuspid aortaklaff
14.00 Gjennomgang av gruppearbeid
14.30 Pause
15.00 Syndromer assosiert med medfødt hjertefeil
15.30 Ekkokardiografisk undersøkelse ved mistanke om medfødt hjertefeil.
16.00 Slutt.

Tirsdag 1. november 2022
Hemodynamikk, shunter
08.30 Hemodynamikk
09:00 Atrieseptumdefekt (ASD) og persisterende foramen ovale (PFO)
09.30 Kateterbasert lukking av PFO og ASD hos voksne
10.00 Pause
10.15 Ventrikkelseptumdefekt (VSD)
10.45 Atrioventrikulær septumdefekt (AVSD).
11.15 Gruppearbeid
12.00 Lunsj
13.00 Gjennomgang av gruppearbeid
13.30 Transposisjon av de store arterier.
14.00 Heterotaxi og systemveneanomalier.
14.30 Pause
14:50 Anomale lungevener
15:10 Invasiv shuntberegning
15:30 Noninvasiv shuntberegning
16.00 Slutt

Onsdag 2. november 2022
Komplekse medfødte hjertefeil
08.30 DORV og Truncus arteriosus.
09:00 Pulmonalstenose og insufficiens
09:30 Pause
10.00 Ebsteins anomali
10:30 Univentrikulære hjerter. Fontan sirkulasjon/total cavopulmonal forbindelse.
11.00 Gruppearbeid
12.00 Lunsj.
13.00 Gjennomgang av gruppearbeid
13.30 Koronare anomalier.
14.00 Kasuistikker
14.30 Pause
15.00 Arytmier ved medfødt hjertefeil
15:30 Arytmibehandling: elektrofysiologi og pacing.
16.00 Slutt

Torsdag 3. november 2022
Oppfølging av voksne med medfødt hjertefeil: Svangerskap, kirurgi, treningsråd og psykisk helse
08:30 Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødte hjertefeil.
09.00 Antikonsepsjon hos kvinner med medfødte hjertefeil
09:30 Endokardittprofylakse.
09:45 Pause
10:00 Kirurgisk behandling av voksne med medfødt hjertesykdom.
10:30 Hjerte- og lungetransplantasjon hos voksne med medfødte hjertefeil
11:00 Ikke kardial kirurgi ved medfødt hjertefeil
11.30 Lunsj
12:30 Fysisk aktivitet og trening
13.00 Psykisk helse ved medfødte hjertefeil.
13.30 Oppfølging av voksne med medfødte hjertefeil. Transisjon barn-voksen.
13:45 Pause
14:00 Medfødte hjertefeil som oppdages i voksen alder.
14.30 Kursprøve
15.15 Evaluering
15:30 Slutt
Fant du det du lette etter?