Mammadiagnostikk (RAD)

Ny ordning: Anbefalt kurs i radiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset vil gi innblikk i generell utredning av sykdommer i bryst, med hovedvekt på brystkreft. Det vil gi en innføring i basal tolkning av mammografi, ultralyd og MR bryst samt forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid i utredning og behandling av brystkreft. Kurset vil gi kjennskap til det nasjonale screeningprogrammet for brystkreft.

Læringsmål

Mammaradiologi - Teori
RAD-301 Normalvarianter, abnormaliteter og aldring av bryst og axiller (3a)
RAD-302 Screeningprogrammet (3a)
RAD-303 Sykdommer i bryst (3a)
RAD-304 Mammografi, ultralyd og MR (3a)
RAD-305 Cytologisk og histologisk prøvetagning, drenasje av cyster og abscess (3a)
Mammaradiologi - Ferdigheter
RAD-306 Mammografi og ultralyd mammae (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 100 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

KURKOMITE

Åse Tangerud (leder);  aastan@ous-hf.no. Siri Helene Bertelsen Brandal og Hanne Rosenqvist.
Brystdiagnostisk senter, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus.

LITTERATUR

  • Kurs foredrag
  • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. NBCG - Retningslinjer (nbcg.no)

PROGRAM

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?