Mammadiagnostikk, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Radiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Radiologi

LÆRINGSMÅL

Kurset vil gi innblikk i generell utredning av sykdommer i bryst, med hovedvekt på brystkreft. Det vil gi en innføring i basal tolkning av mammografi, ultralyd og MR bryst samt forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid i utredning og behandling av brystkreft. Kurset vil gi kjennskap til det nasjonale screeningprogrammet for brystkreft.

KURSAVGIFT

5850,- inkludert lunsj

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 100

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

KURKOMITE

Brystdiagnostisk senter , Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus
Åse Tangerud;  aastan@ous-hf.no

LITTERATUR

-Kurs kompendiet.
-Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, kapittel 2, 3 og 4. https://nbcg.no/retningslinjer/

PROGRAM

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?