Maligne lymfomer (BLS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i blodsykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om/ferdighet i utredning, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Læringsmål

Lymfoide neoplasier og plasmacellesykdommer
BLS-044 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av B-celle opprinnelse 
BLS-045 Diffust storcellet B-cellelymfom 
BLS-046 Burkitts lymfom 
BLS-047 Aggressive B-cellelymfomer 
BLS-048 Mantelcellelymfom 
BLS-049 Follikulært lymfom 
BLS-051 Marginalsonelymfomer
BLS-053 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av T-celleopprinnelse 
BLS-054 Perifert T-celle lymfom 
BLS-055 Anaplastisk storcellet T/NK-celle lymfom 
BLS-057 T- og NK-cellelymfomer
BLS-058 Nodulær lymfocyttrik og klassisk Hodgkin lymfom 
BLS-061 Primært CNS lymfom
Diagnostikk av hematologiske sykdommer
BLS-100 Lympeknute finnålsaspirasjon og lymfeknutebiopsi

Fant du det du lette etter?