Magnetisk resonans tomografi (RAD)

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Radiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

KURSLEDER

Erik Magnus Berntsen, overlege radiologi, St. Olavs hospital

LÆRINGSUTBYTTE

MR basiskunnskap i bildedanning, valg av sekvenser og kunnskap, anvendelsesområder og kontraindikasjoner mot gjennomføring. Ferdigheter i MR-diagnostikk av hele kroppen.

KURSAVGIFT

7000,- Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr deltaker, pr dag. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

Maks 120 deltakere

PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?