Magnetisk resonans tomografi (RAD)

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Radiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

KURSLEDER

Erik Magnus Berntsen, overlege radiologi, St. Olavs hospital

LÆRINGSUTBYTTE

MR basiskunnskap i bildedanning, valg av sekvenser og kunnskap, anvendelsesområder og kontraindikasjoner mot gjennomføring. Ferdigheter i MR-diagnostikk av hele kroppen.

KURSAVGIFT

7000,- Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr deltaker, pr dag. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

Maks 120 deltakere

Annen info

Furad (Forening for unge radiologer) planlegger sosialt arrangement tirsdag 21.november, så hold av kvelden!

PROGRAM

Timeplan 2023.pdf

Fant du det du lette etter?