Lungesykdommer - høst 2021

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (30 t)

Læringsutbytte

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten

Kurskomité

Overlege Eivind Brønstad, Lungemedisinsk avdeling, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og medisin Orkdal - kursleder

Sigurd Steinshamn, Sveinung Sørhaug, Kristina Vensloviene og Anders Tøndell

Kursavgift

7200,-

Antall deltakere 

90

Innhold

Forelesninger og seminarer omkring tuberkulose, nedre luftveisinfeksjoner, pleurasykdommer, lungekreft, yrkesrelaterte lungesykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkial astma, respirasjonssvikt, sarcoidose og andre interstitielle lungesykdommer. Dessuten vil det bli demonstrasjon i bronkoskopi, røntgenbilder av thorax, spirometri og allergiutredning 

Program

Mandag 27. september

Møteleder: Eivind Brønstad/Årstein Ims
Tema: Obstruktive lungesykdommer, lungefysiologi og blodgasser, diagnostikk og allergologisk utredning ved astma, behandling av astma og KOLS

10.30 -10.35 Praktisk informasjon om kurset, Eivind Brønstad

10.35 -11.10 Allergologiske aspekter og utredning ved astma bronkiale, Anders Tøndell

11.10 -11.20 Pause

11.20 -12.05 Behandling av astma Årstein Ims

12.05 -12.35 Behandling av vanskelig og alvorlig astma Anders Tøndell

12.35 -13.30 Lunsj

13.30- 14.15 Medikamentell behandling av kols, Elena Titova

14.15 -14.55 Kasuistikker: Astma og kols – diagnostiske utfordringer, Anne Hildur Henriksen

14.55 -15.10 Pause

15.10 -15.40 Blodgasser: Syre/baseforstyrrelser Årstein Ims

15.40 -16.25 Trening og rehabilitering ved kols, Eivind Brønstad

16.25 - Slutt for dagen

Tirsdag 28. september

Møteleder: Sigurd Steinshamn/Lars Aakerøy
Tema: Respirasjonsfysiologi med diffusjonsmåling og ergospirometri, søvnapnoe, pleurasykdommer og non-invasiv ventilasjon (NIV), LTOT , Arbeidsrelaterte lungesykdommer

 08.30 - 09.45 Demonstrasjoner i plenum: Spirometri - teori og praksis, Lars Aakerøy

09.45 -10.00 Pause

10.00 -10.35 Diffusjonsmåling (CO-diff.), Sigurd Steinshamn

10.35 -11.15 Obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS), Sigurd Steinshamn

11.15 -11.30 Pause

11.30 -12.05 Kardiopulmonal belastningstest / CPET, Sigurd Steinshamn

12.05 -13.05 Lunsj

13.05 -14.05 Akutt-og langtids mekanisk ventilasjon ved respirasjonssvikt, Lars Aakerøy 

14.05 -14.20 Pause

14.20 -14.55 Oksygenbehandling ved akutt respirasjonssvikt, Eivind Brønstad

14.55 -15.35 Langtids oksygen behandling (LTOT), Eivind Brønstad

15.35 -16.15 Pneumothorax, Håkon Olav Leira

16.15 - Slutt for dagen

Onsdag 29. september

Møteleder: Håkon Olav Leira /Sveinung Sørhaug
Tema: Lungekreft, tuberkulose, lungeinfeksjoner og immunsuppresjon

08.30 -09.45 Demonstrasjoner i plenum: Bronkoskopi, Sveinung Sørhaug

09.45 -10.00 Pause

10.00 -10.45 Lungetumor-utredning (Epidemiologi, TNM-, Stadium, PS), Håkon Olav Leira

10.45 -11.25 Behandling av lungekreft Tarje Halvorsen

11.25 -11.40 Pause

11.40 -12.10 Operativ lungekreftbehandling, Alexander Wahba

12.10 -13.10 Lunsj

13.10 -14.00 Tuberkulose, Ingunn Harstad

14.00 -14.15 Pause

14.15 -15.15 Lungeinfeksjoner hos den immunsupprimerte pasient, Jan Kristian Damås

15.15- 16.00 Kompliserte pneumonier Michael Krauss-Schilling

16.00 - Slutt for dagen

Torsdag 30. september

Møteleder: Eivind Brønstad
Tema:Tolkning av rtg. thorax, interstitielle lungesykdommer, sarkoidose, pleuravæske, cystisk fibrose og tromboembolisk sykdom

08.30 - 09.30 Demonstrasjoner i plenum: Tolkning av thoraxbilder, Håkon Olav Leira

09.30 - 09.45 Pause

09.45 - 10.45 Interstitielle lungesykdommer, Øystein Rasch-Halvorsen

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Pulmonal og ekstrapulmonal sarkoidose, Øystein Rasch Halvorsen

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.35 Pleuravæske - årsaker og diagnostikk, Arne Killdahl-Andersen

13.35 - 13.50 Pause

13.50 - 14.45 Patogenese og behandlingsprinsipper ved Cystisk fibrose, Ingunn Harstad

14.45 - 15.45 Venøse tromboser, Tore Amundsen

15.45 - Slutt for dagen

Fredag 1. oktober

Møteleder: Eivind Brønstad
Tema: Tekniske hjelpemidler for inhalasjon, pneumothorax, lungetransplantasjon og kursprøve

 08.30 - 09.30 Demonstrasjoner i plenum:
Tekniske hjelpemidler for inhalasjon, Espen Skarstein Kolberg

09.30 - 09.45 Pause

09.45 - 10.30 Arbeidsrelaterte lungesykdommer - hva bør legene tenke på? Siri Slåstad

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.45 Lungetransplantasjon, Inga Leuckfeld

11.45 - 12.00 Pause

12.00 - 12.30 Kursprøve, Eivind Brønstad

12.30 - 12.45 Kursevaluering, Eivind Brønstad

12.45 - Kurset slutt


Fant du det du lette etter?