Lungesykdommer

Anbefalt kurs for Felles Indremedisin del 2 (FIM) og Indremedisin.

LÆRINGSUTBYTTE

Innføring i diagnostikk, behandling, oppfølging og forebyggelse av sykdommer i respirasjonsorganene hos pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten

KURSKOMITÉ

Avdelingsjef/overlege Eivind Brønstad, Lungemedisinsk avdeling, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og medisin Orkdal - kursleder

Sigurd Steinshamn, Sveinung Sørhaug, Kristina Vensloviene og Anders Tøndell

KURSAVGIFT

7950,-

For servering av lunsj tilkommer det 300,- per deltaker per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

90

INNHOLD

Forelesninger og seminarer omkring tuberkulose, nedre luftveisinfeksjoner, pleurasykdommer, lungekreft, yrkesrelaterte lungesykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkial astma, respirasjonssvikt, sarcoidose og andre interstitielle lungesykdommer. Dessuten vil det bli demonstrasjon i bronkoskopi, røntgenbilder av thorax, spirometri og allergiutredning 

PROGRAM

Program Lungesykdommer 2023.pdfFant du det du lette etter?