Lungepatologi

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi.

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i spesialiteten Patologi:

PAT-001, PAT-046 - PAT-056. 

Temaene for kurset sett ift. læringsmålene:
Neoplastisk lungepatologi.Benigne, premaligne, maligne tilstander og metastaser i lunge. Malignitet i pleura. Behandling av lungekreft - onkolog. Kirurgisk vurdering av lungenoduli. Cytologisk prøvetaking og vurdering. Histologisk vurdering av biopsi /resektat. Histologisk vurdering. Immunhistokjemi og spesialfarginger. Molekylære undersøkelser. Kasuistikker.

Læringsutbytte

Etter kurset skal kursdeltakerne ha kjennskap til de vanligste benigne, premaligne og maligne tilstandene i lunge og pleura. Kursdeltakerne skal også kunne skille de vanligste premaligne og maligne epiteliale tilstandene fra hverandr, ha mikroskopisk undersøkelse, samt ha inngående kunnskap om immunhistokjemiske markører som vert brukt for å skille mellom ulike karsinom, samt immunhistokjemiske markører som er påkrevd ifht videre behandling av pasienten. Kursdeltakerne skal også ha kjennskap til hva molekylære undersøkinger som er påkrevd ihht nasjonale retningslinjer, kva for molekylære metoder som er aktuelle å bruke samt ha kjennskap til handtering av prøvematerialet og faktorer som kan påvirke resultatet av molekylære analyser.

Deltakere

50

Kursavgift

Kr 4.100,.

Evt. lunsj-/dagpakker vil komme i tillegg.

Kurskomitè

Elin Richardsen (kursleder)
Lars Helgeland
Marius Lund-Iversen
Sissel Wahl 

Lars Gustav Lyckander


Program

Velkommen til kurs i lungepatologi i Tromsø (med program).docxFant du det du lette etter?