Lov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i psykiatri
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringmål

Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid
VOP-054 Lov om psykisk helsevern - etiske aspekter
VOP-055 Tvunget psykisk helsevern - vurdere - fatte vedtak
VOP-058 Tvungent psykisk helsevern - dom

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS ha en oversikt over psykisk helsevernloven og anvendelse av loven både med tanke på teori, praksis og etiske refleksjoner rundt tvangsbruk.

Kurskomite

Øyvind Jensen: Oyvind.erik.duguid.jensen@helse-mr.no
Per Rørvik: Per.ola.rorvik@unn.no
Ketil Ødegaard: ketil.joachim.odegaard@helse-bergen.no
Anne Wold: annwol@ous-hf.no
Niclas Halvorsen: niclas.halvorsen@sshf.no

Kursavgift

NOK 5150,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Antall deltakere

Maks 70 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning 

Litteratur

IS1/2017 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer, Helsedirektoratet

Psykisk helsevernloven med kommentarer, Aslak Syse, Gyldendal juridisk 2016

Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Eide, Cappelen Damm Akademisk 2014

Program

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?