Legemiddelutvik.,utprøving og analytisk metodeutvikling (KLF)

Ny ordning: Anbefalt i ny ordning.
Gammel ordning: Obligatorisk i gammel ordning. 18 t

Kurskomite

Jon Andsnes Berg, Haukeland Universitetssjukehus, kursleder

Trond Trætteberg Serkland, Gro Helen Dale og Synne Wollen Steen

Læringsmål

Laboratoriemedisinsk virksomhet: 

KLF 011 Analytisk farmakologi. Ha god kunnskap innen analytisk farmakologi, og selvstendig kunne anvende kunnskapen innen farmakologisk laboratorievirksomhet.   

KLF 012 Lovverk og retningslinjer. Ha god kunnskap om gjeldende lovverk og retningslinjer for laboratorievirksomhet.

KLF 020 Analysemetoder. Ha kjennskap til relevante analysemetoder for legemidler, rusmidler og farmakogenetisk utredning, og de enkelte metoders begrensninger.

KLF 021 Feilkilder. Ha god kunnskap om betydningen av preanalytiske, analytiske og postanalytiske feilkilder for analyseresultatene, og kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og pasientbehandling.

KLF 022 Kvalitetsarbeid. Ha kjennskap til kvalitetsarbeidet i laboratorievirksomheten.

Samfunnsmedisinsk virksomhet:

KLF 029 Legemidler og ytre miljø. Ha kjennskap til legemidlers innvirkning på det ytre miljøet.

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter kurset skal deltakerne:

Kjenne til prinsippene for ulike analysemetoder som benyttes for påvisning av lege- og rusmidler

Kjenne til ulike preanalytiske, analytiske og postanalytiske feilkilder

Ha kjennskap til akkreditering, ISO-standarder og regulativ som anvendes for farmakologiske analyser

Kunne delta i vurderingen av validering av en analysemetode

Ha kunnskap om kvalitetskontroll for etablerte farmakologiske analyser

Kunne diskutere hvordan man kan kommunisere med rekvirentene om kompliserte farmakologiske problemstillinger

Kursavgift

6.590 inkl lunsj

Antall deltakere

40

Program

Program kommer senere.


Fant du det du lette etter?