Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere 2022

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i arbeidsmedisin
Ny ordning: Anbefalt for LIS i arbeidsmedisin

PÅMELDING

Opprinnelig påmeldingsfrist er passert, det er fortsatt mulig å melde seg på og opptak tas fortløpende frem til kurset eventuelt er fullt.


LÆRINGSUTBYTTE BESKRIVELSE

Det er spesielt for arbeidsmedisineren at dette kurset har en dobbel funksjon. Det skal gi deltakeren god bakgrunn for selv å kunne lede og drive en organisasjon som faglig og administrativ leder. Det skal også gi deltakeren viktig kunnskap for å kunne inneha rollen som bedriftslege og i denne rollen kunne facilitere viktige prosesser på en konstruktiv og uavhengig måte. Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren ha gode kunnskaper om og forståelse for følgende som et viktig grunnlag for å inneha rollen som arbeidsmedisiner:

-Egen rolle og mulige rollekonflikter
-Betydningen av egne egenskaper, holdninger og verdier
-Partene i arbeidslivets roller og interesser og riktig samhandling
-Lovverk og reguleringer
-Systematisk arbeid med HMS og forbedring/kvalitetssikring/internkontroll
-Bedriftshelsetjenestens rammevilkår, uavhengighet og nødvendige frihetsgrad
-Etikk i arbeidsmedisinen
-Endring og omstilling i bedrifter
-Bedriftsøkonomi
-Organisasjonsteori
-Ledelsesteori
-Organisasjonspsykologi
-Kommunikasjon
-Gruppedynamikk
-Forhandlinger og forhandlingsteknikk

KURSKOMITE

Arne Ulven (leder)

ANTALL DELTAKERE

30

KURSPRIS

7500,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

PROGRAM

Tirsdag  1. november 2022
09.00-12.00     Organisasjonsteori v. Endre Sjøvold
13.00-17.00     Ledelsesteori  v. Endre Sjøvold
 
Onsdag  2. november 2022
08.30-12.00   Organisasjonspsykologi/Kommunikasjon/Gruppedynamikk  v. Endre Sjøvold
13.00-17.00   HMS-ledelse v. Agnar Tveten
 
Torsdag 3. november 2022
08.30-12.00     Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde
13.00-17.00     Bedriftsøkonomi  v. Øystein Gjerde 
 
Fredag  4. november 2022
08.30-12.00  Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes
13.00-15.00  Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes

Fant du det du lette etter?