Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere 2022

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i arbeidsmedisin
Ny ordning: Anbefalt for LIS i arbeidsmedisin

LÆRINGSUTBYTTE BESKRIVELSE

Det er spesielt for arbeidsmedisineren at dette kurset har en dobbel funksjon. Det skal gi deltakeren god bakgrunn for selv å kunne lede og drive en organisasjon som faglig og administrativ leder. Det skal også gi deltakeren viktig kunnskap for å kunne inneha rollen som bedriftslege og i denne rollen kunne facilitere viktige prosesser på en konstruktiv og uavhengig måte. Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren ha gode kunnskaper om og forståelse for følgende som et viktig grunnlag for å inneha rollen som arbeidsmedisiner:

-Egen rolle og mulige rollekonflikter
-Betydningen av egne egenskaper, holdninger og verdier
-Partene i arbeidslivets roller og interesser og riktig samhandling
-Lovverk og reguleringer
-Systematisk arbeid med HMS og forbedring/kvalitetssikring/internkontroll
-Bedriftshelsetjenestens rammevilkår, uavhengighet og nødvendige frihetsgrad
-Etikk i arbeidsmedisinen
-Endring og omstilling i bedrifter
-Bedriftsøkonomi
-Organisasjonsteori
-Ledelsesteori
-Organisasjonspsykologi
-Kommunikasjon
-Gruppedynamikk
-Forhandlinger og forhandlingsteknikk

KURSKOMITE

Arne Ulven (leder)

KURSAVGIFT

7000,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

ANTALL DELTAKERE

30

KURSPRIS

7500,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

PROGRAM

Tirsdag  1. november 2022
09.00-12.00     Organisasjonsteori v. Endre Sjøvold
13.00-17.00     Ledelsesteori  v. Endre Sjøvold
 
Onsdag  2. november 2022
08.30-12.00   Organisasjonspsykologi/Kommunikasjon/Gruppedynamikk  v. Endre Sjøvold
13.00-17.00   HMS-ledelse v. Agnar Tveten
 
Torsdag 3. november 2022
08.30-12.00     Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde
13.00-17.00     Bedriftsøkonomi  v. Øystein Gjerde 
 
Fredag  4. november 2022
08.30-12.00  Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes
13.00-15.00  Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes

Fant du det du lette etter?