Laparoskopisk kirurgi - basalkurs - 2021

(Kurs i basal laparoskopi)
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t)

Læringsutbytte

Hovedmål:

- oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
-oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
- oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
- oppnå tilfredsstillende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep
- trening i nødprosedyrer ved uforutsette hendelser

Kurskomité

Dr. Ronald Mårvik/Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, Kirurgisk klinikk 

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Kriterier for kursopptak

Målgruppen for kurset er Lis i generell kirurgi med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)

Kursavgift

5100,- (med forbehold om indeksregulering)


Antall deltakere

18

Litteratur

Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/

Andre opplysninger

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Onsdag 1. desember

Møteleder: Ronald Mårvik
08.30-08.45 Registrering
08.45-09.00 Åpning av kurset - Ronald Mårvik
09.00-09.40 Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter-Cecilie Våpenstad
09.40-10.15 Suturteknikk D-box, POP-trainer - Gjermund Johnsen

10.15-10.30 Pause

10.30-11.30 Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter: Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking - Jan Gunnar Skogås

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Laparoskopiske instrumenter/hjelpemidler - Tom Glomsaker

12.30-13.15 Lunsj

13.15-16.30 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

Torsdag 2. desember

Møteleder: Gjermund Johnsen
08.30-09.15 Laparoskopisk appendectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen
09.15-10.00 Anestesi ved laparoskopi - Haldis V. Dedichen

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Laparoskopisk kolecystectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen

11.00-12.00 Lunsj

12.00-15.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Basalt ved laparoskopi. Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser - Ronald Mårvik
16.00-18.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

Fredag 3. desember

Møteleder: Gjermund Johnsen
08.30-09.15 Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi - Ronald Mårvik
09.15-12.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Laparoskopi ved behandling av lyskebrokk - Per Even Storli
13.15-14.00 Kursprøve/evaluering


Fant du det du lette etter?