Laparoskopi for viderekommende, høst 2022 (KIR) (GAK) (Flyttet fra uke 47)

Ny ordning:Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi og  Generell kirurgi (22t)
  

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

GAK 001 Kirurgisk behandling- indikasjon og kontraindikasjon
GAK 002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
GAK 105 Bukveggsbrokk
GAK 053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
GAK 086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander ERCP
GAK 086 Cholecystectomi
GAK 090 Lever/galleveier- benigne og premaligne tilstander
GAK 101 Splenectomi
GAK 074 Åpen og laparoscoisk rectumkirurgi
GAK 056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK 047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi
GAK 044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK 045 Gastroenterostomi

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum (Kursleder)
ole.christian.olsen@vestreviken.no

Program

 Under arbeidelse

Fant du det du lette etter?