Laparoskopi for viderekommende (GAK), vår 2024

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.
  

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innen avansert laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og praktiske øvelser på simulator samt demonstrasjonsoperasjoner.

Læringsmål

Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK-045 Gastroenterostomi
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
GAK-049 Gastrostomi - percutan og åpen
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
Rectumcancer og adenomer i rectum
GAK-074 Åpen og laparoskopisk rectumkirurgi
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
Brokkbehandling
GAK-105 Bukveggsbrokk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum
ole.christian.olsen@vestreviken.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?