Laparoskopi for viderekommende (avansert laparoskopi)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi og Generell kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (22t) for LIS i Gastroenterologisk kirurgi og Generell kirurgi

Læringsmål

GAK 001 Kirurgisk behandling- indikasjon og kontraindikasjon
GAK 002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
GAK 105 Bukveggsbrokk
GAK 053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
GAK 086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander ERCP
GAK 086 Cholecystectomi
GAK 090 Lever/galleveier- benigne og premaligne tilstander
GAK 101 Splenectomi
GAK 074 Åpen og laparoscoisk rectumkirurgi
GAK 056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK 047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi
GAK 044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK 045 Gastroenterostomi

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum;
ole.christian.olsen@vestreviken.no

Åsmund Avdem Fretland og Ole Christian Olsen (kursledere), Bjørn Edwin, Ragnhild Størksson,Tom Glomsaker, Silje Victoria Sanengen Askheim, Ronald Mårvik, Vivi Bull Stubberud og Marianne Berg.

Program

Program (PDF)

Forbehold om mindre endringer av programmet og endringer knyttet til pandemisituasjonen. Endelig program vil bli tilsend deltagere før kurset.

Fant du det du lette etter?