Kurs i transplantasjonsimmunologi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Immunologi og tranfusjonsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Immunologi og transfusjonsmedisin (20t)
For valgfrie kurs, se under Målgruppe

Utsatt kurs fra januar 2022 til juni!

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i Blodsykdommer, medisinsk biokjemi, infeksjonssykdommer

Læringsmål

 ITR-013, -049, -050, -051, -052, -054, -055, -056, -057, -058

Temaene for kurset dekker de fleste læringsmålene innen transplantasjonsimmunologi med unntak av ITR-053 som omhandler  blodtransfusjoner ved transplantasjoner og ITR-059 som omhandler kimerisme.
Det vil også bli gitt undervisning om NK celler/ILC som delvis dekker ITR-013

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om: HLA-systemets oppbygning og funksjon. Betydningen av HLA-forlikelighet ved forskjellige typer transplantasjon. Betydningen av antistoffer mot HLA og andre antigener for transplantasjon og transfusjon. Metoder for HLA-typing og antistoffbestemmelse. Organisering av transplantasjonsvirksomheten i Norge. Søk etter HLA-forlikelig giver. Sammenheng mellom HLA og sykdom.

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Christian Naper (Kursleder) cnaper@ous-hf.no  

Katrin Ulrike Lundin

Line Boulland

Jagjit Singh Bhamra

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?