Kurs i syre/base/elektrolytter (NYR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne kunne rekvirere nødvendige og tilstrekkelige lab.prøver. Kunne fortolke avvik med basis i fysiologi og patofysiologi. Stille patofysiologisk diagnose.

Læringsmål

Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser
NYR-002 Elektrolyttforstyrrelser
NYR-003 Syre-/baseforstyrrelser
Kronisk nyresykdom
NYR-010 Metabolske forstyrrelser

Kurskomite

Kursleder: Krystina Parker - Krystina.parker@ahus.no  

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 35 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Litteratur

  • Halperin, M: Fluid, Electrolyte and Acid-base Physiology, 5 th Edition
  • Up-To-Date: www.uptodate.com
  • Tazmini, Kiarash: Elektrolyttveileder 2014, Diakonhjemmet sykehus, www. helsebiblioteket.no
  • Medical physiology
  • Indre medisin , ny utgave 2017, kapital 24
  • Ingvaldsen Baard: Kompendium – eget forlag

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?