Kurs i Syre/ base/ elektrolyter, April 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Nyresykdommer

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne rekvirere nødvendige og tilstrekkelige lab.prøver. Kunne fortolke avvik med basis i fysiologi og patofysiologi. Stille patofysiologisk diagnose.


Kurskomite

Krystina Parker:
Krystina.parker@ahus.no  eller krystina.parker@medisin.uio.no
Akershus universitetssykehus, Nyreavdelingen, Postboks 1000, 1478 Lørenskog


Kursavgift

NOK 8450,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

Halperin, M: Fluid, Electrolyte and Acid-base Physiology, 5 th Edition
Up-To-Date: www.uptodate.com
Tazmini, Kiarash: Elektrolyttveileder 2014, Diakonhjemmet sykehus, www.helsebiblioteket.no  
Medical physiology
Indre medisin , ny utgave 2017, kapital 24
Ingvaldsen Baard: Kompendium, 4 utgave 2014 – eget forlag

Program

Under utarbeidelse

Kontakt

E-post regutkurs@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?