Kurs i sakkyndighetsarbeid

Anbefalt læringsaktivitet under to læringsmål i FKM.

Om kurset

Helsedirektoratet oppgir «Sakkyndighetsarbeid – kurs» som anbefalt læringsaktivitet under to læringsmål i FKM:

FKM-46: Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.

FKM-47: Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.

Helsedirektoratet har orientert om at de jobber med en gjennomgang av sine anbefalinger for oppnåelse av felles kompetansemål. Legeforeningen har et e-læringskurs i sakkyndighet som er obligatorisk for spesialistgodkjenning etter gammel ordning:

Fant du det du lette etter?