Kurs i leversykdommer, mars 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer (20t)

Læringsmål

Det blir undervist i tema knyttet til følgende læringsmål i fordøyelsessykdommer: FOR-050, -053,- 054, -055, -056, -057, -058, -059, -060, -061, -062, -063, -064, -065, -066, -067, -069, -070. I tillegg til forelesninger brukes kasuistikker. Deltagerne er med på patologidemonstrasjoner og deltar i tverrfaglig (MDT) møter med diskusjon av levertransplantasjonsindikasjon.

Kursavgift

NOK 5100,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

25

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kristine Wiencke, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS;                     kristine.wiencke@ous-hf.no 

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?