Kurs i leversykdommer (FOR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS ha god teoretisk kunnskap om alle vanlige leversykdommer og kjennskap til utredning, behandling og oppfølging av disse, herunder behandling av leversvikt og indikasjon for og oppfølging ved levertransplantasjon

Læringsmål

Akutte tilstander
FOR-028 Gastrointestinal blødning - stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-050 Akutt leversvikt
FOR-052 Portal hypertensjon med komplikasjoner
Diagnostikk og behandling av sykdommer i lever, galle og pancreas
FOR-053 Patologiske lever-, galle- og pankreasprøver - tolkning
FOR-054 Patologiske lever-, galle- og pankreasprøver - utredning
FOR-055 Patologiske lever-, galle- og pankreasprøver - behandling
FOR-056 Toksiske leversykdommer
FOR-057 Metabolske leversykdommer
FOR-058 Infeksiøse leversykdommer
FOR-059 Autoimmune leversykdommer
FOR-060 Vaskulære leversykdommer
FOR-061 Genetiske leversykdommer
FOR-063 Kronisk leversvikt
FOR-064 Ascites (P)
FOR-065 Levertransplantasjon - indikasjoner
FOR-066 Levertransplantasjon - oppfølging
FOR-067 Leverbiopsi (P)
FOR-068 Leversvulster - benigne og maligne
FOR-069 Leversykdom i svangerskap
Ernæring
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Kursavgift

NOK 5690,- (Uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 25 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kristine Wiencke, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS;                     kristine.wiencke@ous-hf.no 

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?